Menu openen Menu sluiten

Nieuws

Geplaatst op 22 mei 2019

Uitspraak zaak: verplicht toiletten in treinen

Op 26 maart j.l. diende er een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht. Een blaas- en een MS-patiënt klaagden drie openbaar vervoersbedrijven aan die nog treinen zonder toiletten laten rijden in Gelderland en Zuid-Holland. Zij voelden zich gediscrimineerd door het ontbreken van openbare toiletten in treinen waar zij regelmatig gebruik van moeten maken.

Uitspraak
Op 20 mei j.l. kwam de uitspraak: het ontbreken van toiletten in treinen is niet in strijd met de Wet gelijke behandeling. Zo oordeelde het College voor de rechten van de mens. Het advies luidt dat de provincies dit beter moeten regelen in de aanbesteding.

Wetgeving schiet tekort
De huidige wetgeving schiet tekort om treinen in toiletten verplicht te stillen. Een recht die wij als Toiletalliantie noodzakelijk achten. Het College doet wel een dringend beroep op de provincies om de eis voor toiletten op te nemen in aanbesteding. Nu worden veel mensen die een toilet nodig hebben beperkt in hun vrijheid, doordat zij niet de mogelijkheid hebben om te reizen. Zij moeten te allen tijden een openbaar toilet ter beschikking hebben.

Ondersteuning klacht
De toiletalliantie ondersteunde de klacht van Reni de Boer en Anne van de Koppel. Het gaat om een zeer grote groep mensen voor wie een toilet in een trein vanzelfsprekend moet zijn. Buik- en blaaspatiënten, gehandicapten en iedereen die beperkt in hun vrijheid doordat zij niet kunnen reizen zonder toilet in de buurt.

De toiletalliantie stelt daarom dat de vervoerders wel degelijk een verboden onderscheid maken tussen mensen met en zonder handicap als er geen toilet in de trein is. Vanwege hun handicap kunnen zij niet reizen als er geen toilet in een trein is.

Nieuwe kans
De toiletalliantie en de patiënten zijn uiteraard teleurgesteld dat de huidige wetgeving niet toereikend is om dit af te dwingen, maar er komt nog een kans! In de loop van het jaar wordt het Besluit toegankelijk openbaar vervoer aangepast. De Toiletalliantie pleit ervoor om daarin gewoon de verplichting op te nemen dat alle treinen van toiletten voorzien dienen te zijn.

Lees hier het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens over ontbreken toiletten op treinen.