Menu openen Menu sluiten

Privacyverklaring

De Maag Lever Darm Stichting, gevestigd aan Stationsplein 123, 3818 LE te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stationsplein 123
3818 LE Amersfoort
033 7523500

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Maag Lever Darm Stichting verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien u die ons heeft verstrekt:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer u gegevens betreffende uw gezondheid zelf heeft verstrekt, bijvoorbeeld voor communicatiedoeleinden, fondsenwerving of wetenschappelijk onderzoek, verwerkt de Maag Lever Darm Stichting deze bijzondere persoonsgegevens. Gegevens betreffende de gezondheid worden binnen het kader van de privacywetgeving als bijzondere persoonsgegevens aangemerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Maag Lever Darm Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en informatie over acties.
  • U te kunnen bellen, e-mailen of post toe te sturen indien dit nodig is om onze kernactiviteiten uit te kunnen voeren (werven van fondsen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar maag -, lever – en darm gerelateerde ziektes).

Geautomatiseerde besluitvorming/Profilering
De Maag Lever Darm Stichting stelt geen profielen op en neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dan ook geen beslissingen genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Maag Lever Darm Stichting) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Maag Lever Darm Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Maag Lever Darm Stichting verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Maag Lever Darm Stichting maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie over ons cookiebeleid. Hier vindt u ook informatie over hoe u cookies kunt uitschakelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Maag Lever Darm Stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens indienen evenals het verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Omdat we zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om gaan, verzoeken wij u een dergelijk verzoek persoonlijk op ons kantoor in te dienen. Denkt u daarbij ook aan een geldig legitimatiebewijs om uzelf te kunnen identificeren.

Nadat is vastgesteld dat er daadwerkelijke een verzoek namens u is ingediend, reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Maag Lever Darm Stichting wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Maag Lever Darm Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons of via info@mlds.nl.

Laatste aanpassing: 25 juli 2018